PODMIENKY POUŽÍVANIA

Úvod a prijatie

Podmienky používania stránok sú účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené dňa 24. 6. 2016. 

Vitajte na mentos.sk Perfetti Van Melle Slovakia s.r.o. (ďalej „Perfetti“, „my“, „nás“ a „naše“). Perfetti Vám ponúka prístup na svoje interaktívne webové stránky, aplikácie a služby. Tieto Podmienky používania spoločne s našimi zásadami ochrany súkromia a všetky ďalšie podmienky, ktoré sa môžu týkať určitých produktov alebo služieb, riadia vaše používanie našich webových stránok („webové stránky“) alebo akékoľvek mobilné alebo iné aplikácie nami ponúkané v súčasnosti alebo v budúcnosti („aplikácie“). Webové stránky spolu s aplikáciami tvoria naše „Služby“. Naše Služby zahŕňajú mentos.sk a všetky ďalšie miesta, na ktoré umiestňujeme tieto Podmienky používania.

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA PREDTÝM, AKO ZAČNETE SLUŽBY POUŽÍVAŤ. PRÍSTUPOM K SLUŽBÁM, ALEBO ICH POUŽÍVANÍM (INÝM AKO PRVÝM PREČÍTANÍM TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA) SÚHLASÍTE S PLNENÍM TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, KTORÉ MÔŽU PODLIEHAŤ ZMENÁM, AKO JE UVEDENÉ V BODE „ZMENA PODMIENOK; ĎALŠIE PODMIENKY” NIŽŠIE. POKIAĽ NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, NEPRISTUPUJTE K TÝMTO SLUŽBÁM ALEBO SLUŽBY NEPOUŽÍVAJTE.

súkromie

Účinnosť sa stanovuje dňom zverejnenia. Zverejnené dňa 24. 6. 2016.

Vitajte na mentos.sk („webové stránky“), interaktívnej on-line službe prevádzkovanej spoločnosťou Perfetti Van Melle Slovakia s.r.o. („nás“, „my“ alebo „naše“). Aby ste sa dozvedeli viac o Zásadách ochrany osobných údajov, prečítajte si prosím nasledujúci text.

Rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa chrániť vaše osobné identifikačné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich webových stránok. Prijali sme tieto Zásady ochrany súkromia („Zásady ochrany súkromia“), aby sme vysvetlili, aké informácie môžu byť zhromažďované na našich webových stránkach, ako tieto informácie používame, a za akých okolností môžeme zverejniť informácie tretím stranám. Tieto Zásady ochrany súkromia sa vzťahujú iba na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich webových stránok, a nevzťahujú sa na zhromažďovanie informácií z iných zdrojov.

Tieto Zásady ochrany súkromia sú spravidla zverejnené na našich webových stránkach, kde by ste ich mali často kontrolovať, pretože sa môžu meniť. Akékoľvek zmeny budú platné okamihom zverejnenia revidovaných Zásad ochrany súkromia. VSTUPOM NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY VYJADRUJETE SÚHLAS S TÝMITO ZÁSADAMI OCHRANY SÚKROMIA AKTUÁLNE PLATNÝMI A ÚČINNÝMI. POKIAĽ NESÚHLASÍTE S TÝMITO ZÁSADAMI OCHRANY SÚKROMIA ALEBO S KTOROUKOĽVEK ICH ZMENOU, KTORÚ MÔŽEME NÁSLEDNE VYKONAŤ, OKAMŽITE PROSÍM OPUSTITE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.

A. INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Naše webové stránky zvyčajne zhromažďujú dva druhy informácií o vás: (a) údaje, ktoré nám poskytnete, a ktoré vás osobne identifikujú; a (b) informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú, ale ktoré automaticky zhromažďujeme, keď navštívite naše webové stránky alebo nám ich poskytnete.

(1) Osobné údaje: Naša definícia osobných údajov obsahuje akékoľvek informácie, ktoré môžu byť použité pre vašu špecifickú identifikáciu alebo kontakt, ako je vaše meno, poštová adresa, telefónne číslo atď. Naša všeobecná zásada je taká, že nebudeme automaticky zhromažďovať vaše osobné údaje, keď navštívite naše webové stránky. Za určitých okolností môžeme požadovať, povoliť či inak vám dať možnosť poskytnúť nám vaše identifikačné údaje v súvislosti s funkciou, programom, podporou či nejakým iným aspektom na našich webových stránkach. Napríklad môžete: (a) poskytnúť svoje meno, adresu bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo atď. pri registrácii na našich webových stránkach, pri vytváraní profilu alebo poskytovaní svojho životopisu; (b) oznámiť nám určité údaje o vás (napr. vek, pohlavie, vzdelanie atď.), pri účasti v ankete alebo hlasovaní; alebo (c) pridať nejaký komentár a/alebo odporúčanie na naše webové stránky. Je vašou voľbou či nám tieto informácie poskytnete alebo nie; ale, v mnohých prípadoch sú tieto informácie nutné pre účasť na konkrétnej činnosti, na uskutočnenie výhod, ktoré ponúkame alebo na získanie prístupu k určitému obsahu na našich webových stránkach.

(2) Neosobné údaje: Naša definícia neosobných informácií je akákoľvek informácia, ktorá vás osobne neidentifikuje. Neosobné údaje môžu zahŕňať určité osobné údaje, ktoré boli zbavené totožnosti; to znamená informácie, ktoré boli anonymizované. Získame tak neosobné údaje o vás z informácií, ktoré nám poskytnete, a to buď samostatne, alebo spoločne s osobnými údajmi. Určité neosobné údaje od vás zhromažďujeme aj automaticky, keď vstupujete na naše webové stránky. Tieto informácie môžu zahŕňať okrem inej IP adresy, typy prehliadačov, ktoré používate (napríklad Internet Explorer, Firefox, Safari atď.), internetové stránky tretích strán, z ktorých prichádzate, operačný systém, ktorý používate (napr. Vista, Windows XP, Mac OS atď.), názov domény poskytovateľa vášho internetového pripojenia (napr. CenturyLink, Google, Cox atď.), vyhľadávacie otázky, ktoré používate na našich webových stránkach, konkrétne webové stránky, ktoré ste navštívili a doba trvania návštev.

B. AKO POUŽÍVAME A ZDIEĽAME ZHROMAŽDENÉ INFORMÁCIE

(1) Osobné údaje: Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, sú zvyčajne používané na vykonávanie vašich požiadaviek, na reagovanie na vaše otázky, na vylepšenie našich služieb, alebo inak prirodzene späté s okolnosťami, z ktorých nám informácie poskytujete. Tieto informácie môžeme tiež použiť, aby sme vás neskôr mohli z rôznych dôvodov kontaktovať, ako je napríklad zákaznícky servis, a poskytnúť vám tak propagačné informácie o našich produktoch alebo produktoch našej materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti či iných pridružených spoločností („pridružené spoločnosti“), alebo na komunikáciu s vami o obsahu alebo o ďalších informáciách, ktoré ste zverejnili alebo zdieľali s nami prostredníctvom našich webových stránok. Môžete sa tiež odhlásiť z prijímania budúcich propagačných informácií od nás alebo od našich pridružených spoločností alebo si zvoliť, aby sme vaše osobné údaje nezdieľali so žiadnymi sesterskými spoločnosťami, ako je uvedené nižšie.

V niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje tiež zdieľať s našimi dodávateľmi či s tretími stranami vykonávajúcimi funkcie či činnosti v našom zastúpení (alebo menom našich sesterských spoločností) – napr. dodávatelia, ktorí spracovávajú platby objednávok kreditnými kartami, dodávajú náš tovar, spravujú naše propagačné akcie, poskytujú nám marketingovú a propagačnú pomoc, analyzujú naše údaje a pomáhajú nám s klientskym servisom atď. Naši dodávatelia a ďalšie tretie osoby súhlasia s tým, že tieto informácie použijú, a my s nimi zdieľame informácie iba za tým účelom, aby vykonávali naše požiadavky. Okrem toho môžeme vaše osobné údaje zdieľať so sponzormi, ktorí sú súčasťou nášho programu alebo propagačnej akcie, do ktorej sa prihlásite prostredníctvom našich webových stránok (napríklad lotéria alebo súťaž). Ďalej môžeme vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami, ako napríklad s našimi reklamnými partnermi či inými, s ktorými máme marketingové či iné vzťahy. S výnimkou prípadov uvedených v týchto Zásadách ochrany súkromia, našich Podmienkach alebo ako je uvedené pri poskytovaní informácií, vaše osobné údaje nebudú zdieľané ani predávané tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

(2) Neosobné údaje: Neosobné údaje využívame rôznymi spôsobmi, ako napríklad pre pomoc analýzy návštevnosti stránok, porozumenie potrebám zákazníkov a trendov, na vykonávanie cielenej propagačnej činnosti, a na zlepšovanie našich služieb. Vaše neosobné údaje môžeme použiť samostatne alebo spojiť s informáciami, ktoré sme získali od ostatných. Vaše neosobné údaje môžeme zdieľať s našimi sesterskými spoločnosťami a tretími stranami na dosiahnutie rôznych cieľov, ale zdôrazňujeme, že takéto informácie sú anonymné informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú.

C. COOKIES A REKLAMA ZALOŽENÁ NA PREFERENCIÁCH

(1) Cookies a webové majáky: Automaticky prijímame a ukladáme určité typy neosobných identifikačných údajov, zakaždým, keď s nami komunikujete. Napríklad, rovnako ako mnohé webové stránky, používame „cookies“ a „webové majáky“ (nazývané tiež „čisté GIFy“ alebo „pixelové značky“) s cieľom získať určité typy informácií, vždy keď váš webový prehliadač získa prístup na naše webové stránky. „Cookies“ sú malé súbory, ktoré prenesieme na pevný disk vášho počítača alebo do pamäte webového prehliadača, a ktoré umožní našim systémom rozpoznať váš prehliadač a poskytnúť vám požadovaný komfort a ďalšie funkcie. „Webové majáky“ sú drobné grafiky s jednoznačným identifikátorom, svojou funkciou podobné cookies a môžu byť použité na sledovanie on-line pohybu užívateľov, napríklad kedy bol otvorený e-mail, prípadne poskytnúť ďalšie informácie.

Príklady informácií, ktoré zhromažďujeme a analyzujeme týmto spôsobom, zahŕňajú adresu internetového protokolu (IP), ktorá sa používa na pripojenie vášho počítača k ​​internetu; informácie o počítači a o vašom pripojení, ako je typ a verzia prehliadača, operačného systému a platformy; vaše aktivity na našich webových stránkach, vrátane vami zobrazených alebo vyhľadávaných produktov, rovnako ako URL adresu odkiaľ prichádzate a na ktorú odídete (či už sa táto URL adresa nachádza na našich webových stránkach alebo nie); a číslo cookie. Zdôrazňujeme, že cookies a webové majáky, ktoré používame, neobsahujú a nie sú viazané na osobné údaje o vás.

Pokiaľ máte obavy o ukladaní a používaní cookies, môžete si nastaviť váš internetový prehliadač, aby vás informoval a požiadal o súhlas, kedykoľvek je cookie odosielaný do vášho webového prehliadača alebo na váš pevný disk. Cookie môžete aj z vášho pevného disku odstrániť ručne prostredníctvom svojho internetového prehliadača alebo iných programov. Upozorňujeme však, že niektoré časti našich webových stránok nebudú správne fungovať, keďže vám nebudú k dispozícii, pokiaľ cookies odmietnete, alebo sa rozhodnete zakázať prijímanie cookies.

(2) Reklama založená na preferenciách: Môžeme tiež spolupracovať s tretími stranami, vrátane reklamných spoločností a firiem analyzujúcich webové stránky, ktoré využívajú cookies a webové majáky na zber neosobných identifikačných údajov, pokiaľ navštívite naše webové stránky a stránky tretích strán. Tieto neosobné údaje zhromaždené prostredníctvom cookies a webových majákov sú zvyčajne využívané týmito reklamnými spoločnosťami, ktoré predstavujú tieto tretie strany (t.j. reklamné siete), aby vám ponúkli reklamu, ktorá je na stránkach tretích strán navrhnutá tak, aby vyhovovala vašim preferenciám a potrebám. Pokiaľ sa neprajete tejto aktivity zúčastniť, prejdete na www.aboutads.info a nasledujte jednoduchý proces odhlásenia.

Niekoľko dôležitých poznámok o tomto odhlasovacom nástroji: (1) zahŕňa všetky reklamné siete, s ktorými môžeme pracovať, ale aj mnohé, s ktorými nepracujeme; a (2) môže využívať cookies, aby bolo zaistené, že daná reklamná sieť nezhromažďuje údaje o vás („odhlasovacie cookies“) – informácie, ako odhlasovacie cookies fungujú, môžete nájsť na www.aboutads.info. Preto, ak si kúpite nový počítač, zmeníte webový prehliadač alebo odstránite tieto odhlasovacie cookies z počítača, budete musieť toto odhlásenie znovu vykonať.

(3) Funkcia Do Not Track: Niektoré prehliadače vám môžu ponúknuť možnosť zobrazovať upozornenie pri webových stránkach, pokiaľ si neprajete, aby zhromažďovali údaje o vašich on-line aktivitách, ktoré majú byť sledované pre reklamné účely založené na preferenciách („DNT oznámenie“). Niektoré prehliadače sú štandardne nastavené pre poskytovanie oznámení DNT či už si to prajete či nie. Poskytovanie DNT oznámení je často ponúkané ako prostriedok na zaistenie toho, aby cookies, webové majáky a podobné technológie neboli použité na reklamné účely založené na preferenciách – to znamená obmedzenie zberu neosobných údajov o vašej on-line aktivite pre reklamné účely. Bohužiaľ, vzhľadom na to, ako reklama založená na preferenciách funguje, DNT oznámenie nemôže tento cieľ účinne dosiahnuť. Za týmto účelom a z rôznych iných dôvodov, s ohľadom na naše webové stránky, nebudeme podnikať žiadne kroky ohľadne oznámení DNT pre prehliadače. Naopak, pokiaľ sa nechcete podieľať na reklame založenej na preferenciách, mali by ste sa riadiť jednoduchým odhlasovacím postupom popísaným vyššie.

D. ĎALŠIE POUŽITIE A INFORMÁCIE

(1) IP adresa: IP adresa je číslo, ktoré je automaticky pridelené počítaču, kedykoľvek sa budete pohybovať po internete. Webové servery (počítače, ktoré „obsluhujú“ webové stránky) automaticky identifikujú váš počítač podľa jeho IP adresy. Keď chcú návštevníci navštíviť niektoré z našich webových stránok, naše servery spravidla prihlásia ich IP adresy. My zhromažďujeme IP adresy pre účely správy systému, aby sme mohli podať správu o neosobných súhrnných informáciách druhým a na sledovanie využívania našich webových stránok. IP adresy sú považované za neosobné údaje a môžu byť zdieľané, ako je uvedené vyššie. Našou praxou nie je prepájať IP adresy na čokoľvek osobne identifikovateľné; to znamená, že bude zaznamenaná relácia návštevníka, ale návštevník pre nás zostáva anonymný. Vyhradzujeme si však právo použiť IP adresy na identifikáciu návštevníka, keď cítime, že je nutné presadzovať dodržiavanie pravidiel na našich webových stránkach, alebo: (a) spĺňať požiadavky vlády; (b) byť v súlade s požiadavkami zákona alebo súdneho konania; (c) ochraňovať zákonné práva a majetok, naše webové stránky, alebo ostatných užívateľov; alebo (d) v prípade núdze na ochranu zdravia a bezpečnosti užívateľov našich webových stránok alebo širokú verejnosť.

(2) E-mailové komunikácie: Pokiaľ nám pošlete e-mail s otázkami či pripomienkami, môžeme použiť vaše identifikačné údaje na odpovede na vaše otázky či pripomienky, a môžeme uložiť vaše otázky či pripomienky na neskoršie použitie. Z bezpečnostných dôvodov neodporúčame, aby ste nám e-mailom posielali neverejné osobné informácie, ako sú heslá, alebo informácie o bankovom účte. Avšak, okrem našej odpovede na takéto e-maily, nie je našou bežnou praxou posielanie e-mailov, pokiaľ požiadate o konkrétnu službu alebo sa prihlásite k funkcii, ktorá zahŕňa e-mailovú komunikáciu, pokiaľ ide napríklad o nákup, ktorý ste vykonali u nás (napr. aktualizácie produktov, zákaznícka podpora atď.), budeme vám posielať informácie o našich ďalších produktoch a službách, alebo ste dali súhlas na kontaktovanie e-mailom pre konkrétny účel. V niektorých prípadoch vám môžeme poskytnúť možnosť nastaviť vaše preferencie pre príjem e-mailovej komunikácie od nás; to znamená, že budete súhlasiť s istým druhom komunikácie, ale s iným nie. Tiež sa môžete „odhlásiť“ z prijímania budúcich komerčných e-mailových správ od nás kliknutím na odkaz „odhlásiť“, ktorý sa nachádza v dolnej časti väčšiny odoslaných e-mailov, alebo ako je uvedené nižšie; vyhradzujeme si však právo poslať vám transakčné e-maily, ako sú komunikačné služby zákazníkom.

(3) Prevod majetku: Ako naďalej rozvíjame naše podnikanie, môžeme predávať alebo nakupovať majetkové či iné hodnoty. Pokiaľ iný subjekt získa celý/väčšinový/čiastočný podiel na našej entite alebo na našich majetkových či iných hodnotách, alebo časť/všetky z našich aktív, osobné údaje a neosobné údaje, ktoré o vás máme, budú tieto prenesené/postúpené/prevedené a použité týmto ďalším subjektom, aj v takom prípade ale urobíme primerané kroky, aby sme zaistili, aby boli vaše preferencie dodržiavané. Tiež v prípade insolventného či iného takého konania s podobným obsahom a účelom, ktoré môže byť proti nám zahájené a vedené, môžu byť všetky tieto informácie považované za náš majetok a ako také môžu byť predané alebo prevedené/postúpené na tretie osoby.

(4) Ostatní: Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia týchto Podmienok, vyhradzujeme si právo zverejniť akékoľvek osobné alebo neosobné informácie o vás, pokiaľ to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, s ohľadom na autorské či iné práva alebo porušenia práva vyplývajúceho z duševného vlastníctva alebo pokiaľ sme presvedčení, že je toto: (a) nevyhnutné pre splnenie požiadaviek orgánov verejnej moci; (b) v súlade s požiadavkami všeobecne záväzného právneho predpisu; (c) nevyhnutné na ochranu alebo obranu našich zákonných práv a majetku, našich webových stránok, alebo na ochranu ostatných užívateľov; alebo (d) v prípade núdze na ochranu zdravia a bezpečnosti užívateľov našich webových stránok alebo širokej verejnosti.

E. VEREJNÉ FÓRA

Môžeme ponúkať chatovacie miestnosti, blogy, vývesky alebo obdobné verejné fóra, kde vy a ďalší užívatelia našich webových stránok môžu zdieľať informácie a komunikovať - napríklad miesta, kde budete môcť uverejniť svoj životopis a/alebo profil. Ochrana popísaná v týchto Zásadách ochrany súkromia neplatí, pokiaľ poskytnete informácie (vrátane osobných údajov) v súvislosti s používaním týchto verejných fór. My môžeme použiť osobné a neosobné údaje o vás, aby sme vás identifikovali vo verejnom fóre. Všetky informácie, ktoré zdieľate na verejnom fóre, sú verejnými informáciami a môžu byť videné alebo zhromaždené kýmkoľvek, vrátane tretích osôb, ktoré nie sú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Nie sme zodpovední za udalosti vyplývajúce z rozšírenia akýchkoľvek informácií, ktoré sa rozhodnete verejne publikovať alebo zdieľať prostredníctvom našich internetových stránok.

F. UCHOVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ V BEZPEČÍ

Zaviedli sme také bezpečnostné opatrenia, ktoré považujeme za primerané a vhodné pri ochrane proti strate, zneužití a úprave dôverných informácií pod našou správou. Upozorňujeme však, že i keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje a súkromie, nemôžeme zaručiť ani nezaručujeme bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám oznámite alebo poskytnete on-line a nie sme zodpovední za krádež, zničenie či neúmyselné prezradenie vašich osobných údajov. Pokiaľ sa nešťastnou náhodou stane, že vaše „osobné údaje“ (ak je tento termín alebo podobné termíny definované podľa akýchkoľvek platných právnych predpisov vyžadujúcich oznámenie o narušení bezpečnosti) budú ohrozené, môžeme vás informovať e-mailom (podľa nášho vlastného uváženia) na vašu poslednú e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli v čo najkratšej dobe primeranej za daných okolností; avšak existuje predpoklad, že dôjde k oneskoreniu v oznamovaní, kým prijmeme nevyhnutné opatrenia s cieľom určiť rozsah narušenia a obnovíme primeranú integritu systému, rovnako ako pre legitímne potreby vymáhania práva, pokiaľ oznámenie bude brániť vyšetrovanie trestných činov. Čas od času môžeme vziať do úvahy novú technológiu pre ochranu informácií, a pokiaľ je to vhodné, aktualizujeme naše systémy zabezpečenia informácií.

G. ĎALŠIE STRÁNKY/ODKAZY

Naše webové stránky môžu odkazovať alebo obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán, ktoré my nespravujeme ani neudržujeme, napríklad v súvislosti s predajom našich výrobkov uverejnených na našich webových stránkach a bannerovými reklamami. Nie sme zodpovední za postup ochrany osobných údajov, ktoré praktikujú na akýchkoľvek iných webových stránkach tretích strán. Odporúčame vám sa nad tým zamyslieť, keď opúšťate naše webové stránky a prečítať si prehlásenie o ochrane osobných údajov všetkých webových stránok tretích strán pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov.

H. KONTAKT & INFORMÁCIE O ODHLASOVANÍ

Môžete nás kontaktovať, ako je uvedené nižšie, za predpokladu, že: (a) máte otázky alebo pripomienky k našej ochrane osobných údajov; (b) chcete vykonať opravy akýchkoľvek osobných identifikačných údajov, ktoré ste nám poskytli; (c) chcete sa odhlásiť z prijímania budúcej obchodnej korešpondencie, vrátane e-mailov od nás alebo našich pridružených spoločností; alebo (d) chcete odvolať svoj súhlas so zdieľaním vašich osobných údajov s ostatnými.

Perfetti Van Melle Slovakia s.r.o.

Gorkého 3

Bratislava, 811 01

+420 244 466 500

info@cz.pvmgrp.com

Budeme reagovať na vašu žiadosť, a pokiaľ to bude možné a vhodné, vykonáme požadované zmeny v našich aktívnych databázach, hneď ako to bude možné. Upozorňujeme, že nemusíme byť schopní splniť určité požiadavky a zároveň vám umožniť prístup k určitým výhodám a funkciám na našich webových stránkach.

I. VÝLUČNÉ PREHLÁSENIE

Tieto zásady ochrany súkromia, ako sú zverejnené na týchto webových stránkach, sú jediným prehlásením o zásadách ochrany osobných údajov vo vzťahu k tejto webovej stránke, a žiadny súhrn, modifikácie, preformulovanie alebo iné verzie tejto zmluvy alebo iné prehlásenia o ochrane súkromia alebo politiky, v akejkoľvek forme, nie sú platné, pokiaľ neuverejníme nové alebo revidované zásady na webových stránkach.

podmienky používania
2. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Služby a ich obsah (a akékoľvek odvodené diela alebo ich zlepšenia) vrátane všetkých textov, ilustrácií, súborov, obrázkov, softwaru, skriptov, grafík, fotografií, zvukov, hudby, videí, informácií, obsahu, materiálov, produktov, služieb, URL, technológie, dokumentácie a interaktívnych návrhov (súhrnne „Obsah služieb”) a všetky práva duševného vlastníctva, sú vlastníctvom spoločnosti Perfetti, ich poskytovateľov alebo oboch.
Ďalej všetky ochranné známky, servisné známky, obchodné mená a firemný dizajn, ktorý sa môže v Službách objaviť, je jej vlastníctvom, jej poskytovateľov alebo oboch. Okrem obmedzeného využívania práv, ktoré sú užívateľovi zaručené v týchto Podmienkach používania, užívateľ nezískava žiadne iné právo, nárok alebo podiel na Službách alebo Obsahu služieb. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne zmienené v týchto Podmienkach používania, sú výslovne vyhradené.

3. PRÍSTUP K SLUŽBÁM A POUŽÍVANIE

(A) Prístup k Službám, vrátane Obsahu služieb, je poskytovaný iba pre informovanosť užívateľa a osobné, nekomerčné používanie. Pri využívaní Služieb, súhlasí užívateľ s dodržiavaním všetkých platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane autorského práva. Mimo výslovne uvedeného v týchto Podmienkach používania nie je užívateľ oprávnený používať, množiť, šíriť, vytvárať odvodené diela, verejne vystavovať, verejne predvádzať, publikovať, prenášať alebo inak využívať Obsah služieb pre akýkoľvek iný účel, bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Perfetti, alebo v prípade vlastníctva obsahu tretej strany, bez povolenia príslušného vlastníka. V určitých konkrétnych prípadoch môže byť užívateľovi udelený súhlas so stiahnutím alebo vytlačením Obsahu služieb, alebo oboje. V takom prípade smie užívateľ stiahnuť alebo vytlačiť (podľa toho, čo pripadá do úvahy) jednu kópiu Obsahu služieb iba pre svoje osobné, nekomerčné použitie. Užívateľ potvrdzuje, že stiahnutím alebo vytlačením Obsahu služieb nenadobúda žiadne majetkové práva.

(B) Ďalej, mimo prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach používania, nie je užívateľ oprávnený:

(i) odstraňovať, meniť, zakryť alebo porušiť žiadne autorské právo, ochranné známky alebo iné označenie vlastníckych práv na Službách alebo Obsahu služieb;

(ii) obchádzať, znemožniť alebo inak zasahovať do bezpečnostných prvkov Služieb, vrátane prvkov, ktoré chránia alebo obmedzujú použitie alebo kopírovanie obsahu alebo obmedzujú využitie Služieb alebo Obsah služieb; 

(iii) používať automatické zariadenie (ako je robot alebo pavúk) alebo manuálne spracovávať pre kopírovanie alebo odobrať webovú stránku alebo Obsah služieb z akéhokoľvek dôvodu bez výslovného písomného súhlasu Perfetti. Bez ohľadu na vyššie uvedené udeľuje Perfetti prevádzkovateľom verejných vyhľadávacích zariadení povolenie používať automatické zariadenia (ako sú roboti alebo pavúci) na kopírovanie Obsahu služieb zo Služieb výhradne pre vytvorenie (a iba v rozsahu nevyhnutnom pre takéto vytvorenie) vyhľadávateľného indexu Obsahu služieb, ktorý je verejne dostupný. Perfetti si vyhradzuje právo kedykoľvek toto povolenie zrušiť (úplne alebo sčasti); 

(iv) zhromažďovať alebo získavať osobné údaje zo Služieb, vrátane užívateľských mien, hesiel, e-mailových adries; 

(v) vyžadovať od ostatných užívateľov, aby sa pripojili alebo stali členmi: komerčných on-line služieb alebo iných organizácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu Perfetti; 

(vi) pokúšať sa alebo priamo zasahovať do riadneho chodu Služieb alebo ho narušovať, preťažovať alebo znemožňovať;

(vii) dekompilovať, vykonávať spätnú analýzu alebo rozkladať akúkoľvek časť Služieb; 

(viii) používať software pre monitorovanie siete na určenie skladby alebo vynímať používané údaje zo Služieb;

(ix) podporovať konanie, ktoré porušuje miestne všeobecne záväzné predpisy, ako v oblasti práva občianskeho, trestného, správneho či medzinárodného, alebo sa vydávať za iného užívateľa, osobu, subjekt (napr. využívanie členstva inej osoby (podľa definície v bode „REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA“), bez predchádzajúceho súhlasu atď.); 

(x) porušovať všeobecne záväzné právne predpisy; alebo (xi) zapojiť sa do konania, ktoré obmedzuje alebo znemožňuje ďalšiemu užívateľovi používanie Služieb.  (C) Užívateľ súhlasí, že bude plne spolupracovať v prípade vyšetrovania akejkoľvek podozrivej alebo inej činnosti, ktorá porušuje tieto Podmienky používania.

4. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

(A) Pre zaistenie prístupu alebo používanie niektorých prvkov Služieb Perfetti je nutná vaša registrácia ako užívateľa. Osoby mladšie ako 15 rokov sa nemôžu zaregistrovať ako užívateľ, ani inak poskytovať svoje osobné informácie na adrese mentos.sk. (B) V prípade zaregistrovania užívateľa je užívateľ povinný zadať pravdivé, presné a úplné registračné údaje a v prípade ich zmeny bezodkladne zaistiť ich aktualizáciu. Počas registrácie vytvorí užívateľ užívateľské meno a heslo („Členstvo“). Na základe tohto je oprávnený k prístupu do určitých oblastí Služieb, ktoré nie sú povolené neregistrovaným užívateľom. Užívateľ zodpovedá za ochranu a zachovanie mlčanlivosti o svojom členstve. Užívateľ je výhradne zodpovedný za činnosť vykonávanú v rámci svojho členstva, bez ohľadu na to, či túto činnosť povolil či nie. Užívateľ súhlasí, že bezodkladne vyrozumie Perfetti ohľadne porušenia bezpečnosti alebo neoprávneného používania členstva užívateľa na adrese info@cz.pcmgrp.com.

5. UŽÍVATEĽSKÝ OBSAH

(A) Perfetti môže teraz či v budúcnosti povoliť užívateľom zasielanie, vkladanie, prenášanie alebo iné sprístupnenie na Službách („predloženie“) správ, textu, ilustrácií, súborov, obrázkov, grafiky, fotografií, komentárov, zvukov, hudby, videí, informácií, obsahov a ďalších materiálov („Užívateľský obsah“). Na základe práv a licencie, ktoré týmto užívateľ udeľuje, si ponecháva právo, nárok a podiel na svojom Užívateľskom obsahu. Perfetti nezaručuje dôvernosť Užívateľského obsahu ani v prípade, že nie je publikovaný v Službách. Výhradnú zodpovednosť za sledovanie a ochranu práv duševného vlastníctva v príslušnom Užívateľskom obsahu nesie užívateľ. Perfetti nenesie žiadnu zodpovednosť za vyššie uvedené. 

(B) Užívateľ nie je oprávnený vkladať Užívateľský obsah chránený autorským právom, ochrannou známkou, patentom, obchodným tajomstvom, morálnym právom alebo iným duševným vlastníctvom alebo vlastníckym právom bez výslovného súhlasu vlastníka príslušného práva. Užívateľ nesie výhradnú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v prípade nezískania tohto súhlasu alebo za akúkoľvek inú ujmu spôsobenú poskytnutým Užívateľským obsahom.

(C) Užívateľ prehlasuje, zaručuje a súhlasí, že nevloží žiadny Užívateľský obsah, ktorý:

(i) porušuje alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzuje práva druhých, vrátane autorského práva, ochrannej známky, patentu, obchodného tajomstva, morálneho práva alebo iného práva vyplývajúceho z duševného vlastníctva alebo vlastníckeho práva akejkoľvek osoby alebo subjektu;

(ii) vydávajúci sa za inú osobu, nezákonný, výhražný, hanlivý, urážlivý, ohováračský, zasahujúci do práv súkromia a publicity, vulgárny, obscénny, znevažujúci, pornografický alebo inak nevyhovujúci; 

(iii) podporuje konanie, ktoré by napĺňalo skutkovú podstatu trestného činu, priestupku či iného správneho deliktu či by zakladalo zodpovednosť k náhrade škody alebo inak porušovalo všeobecne záväzné predpisy;

(iv) slúži ako reklama na výrobky alebo služby alebo žiadosť o finančné príspevky; 

(v) obsahuje osobné informácie, ako sú správy uvádzajúce telefónne čísla, čísla účtov, adresy alebo odporúčania zamestnávateľa; 

(vi) obsahuje vzorce, návody alebo rady, ktoré by mohli spôsobiť škodu alebo ujmu; alebo 

(vii) je reťazovým listom akéhokoľvek druhu.  Konanie užívateľa, ktoré podľa nášho výhradného uváženia obmedzuje alebo bráni ďalšiemu užívateľovi využívať Služby, nie je povolené. 

(D) Vložením Užívateľského obsahu zároveň užívateľ automaticky prehlasuje alebo zaručuje, že vlastník poskytol spoločnosti Perfetti celosvetové, bezplatné, trvalé, neodvolateľné, bezvýhradné, licenčné a prevoditeľné právo a licenciu na používanie, množenie, šírenie, vytváranie odvodených diel (vrátane prekladov), verejne ich prezentovať, verejne ich predvádzať, predávať a publikovať Užívateľský obsah (celý alebo sčasti), podľa toho čo podľa svojho výhradného uváženia považuje Perfetti za vhodné (1) v súvislosti s jeho podnikaním; a (2) v spojení s podnikaním jeho právnych nástupcov, materských podnikov, dcérskych spoločností a s nimi spojenými spoločnosťami. Perfetti je oprávnená uplatniť túto záruku vo formáte, médiu alebo technológii teraz známom alebo vyvinutom neskôr pre celé autorské právo, ktoré existuje v takom Užívateľskom obsahu. Užívateľ ďalej zaručuje ďalším užívateľom povolenie k prístupu do svojho Užívateľského obsahu a používanie, množenie, šírenie, vytváranie odvodených diel, verejné prezentácie, verejné predvádzanie, prenos a publikovanie svojho Užívateľského obsahu pre osobné, nekomerčné použitie umožnené fungovaním Služieb a týmito Podmienkami používania. Bez ohľadu na vyššie uvedené užívateľ upúšťa od všetkých nárokov, ktoré má alebo bude mať v akejkoľvek jurisdikcii na takzvané „morálne práva“ alebo práva „osobnostné“ s ohľadom na Užívateľský obsah.

(E) Vložením Užívateľského obsahu dáva užívateľ spoločnosti Perfetti právo, nie však povinnosť, používať jeho biografické údaje vrátane mena a zemepisného umiestnenia v spojení s vysielaním, tlačou, on-line použitím alebo ďalším použitím alebo publikovaním svojho Užívateľského obsahu.

(F) Spoločnosť Perfetti si vyhradzuje právo zobrazovať reklamu v súvislosti s Užívateľským obsahom užívateľa a použiť tento Užívateľský obsah na reklamné účely. Užívateľ súhlasí, že jeho Užívateľský obsah smie byť zaradený na webové stránky a reklamné siete distribučných partnerov Perfetti a poskytovateľov služieb ako tretích strán (vrátane ich nasledujúcich užívateľov).
(G) Spoločnosť Perfetti má právo, nie je však povinná, monitorovať Užívateľský obsah. Spoločnosť Perfetti má právo editovať, odmietnuť zverejnenie, odstrániť alebo znemožniť prístup k akémukoľvek Užívateľskému obsahu podľa svojho uváženia a z akéhokoľvek dôvodu.

6. OBSAH SLUŽIEB A PREPOJENIE TRETEJ STRANY

(A) Perfetti poskytuje Služby vrátane Obsahu služieb výhradne pre vzdelávacie, zábavné a reklamné účely. Užívateľ sa nesmie spoliehať na žiadne informácie či názory vyjadrené o akejkoľvek Službe Perfetti pre akýkoľvek účel. V každom prípade je výhradnou zodpovednosťou užívateľa vyhodnotiť presnosť, včasnosť, úplnosť a užitočnosť Obsahu služieb. Spoločnosť Perfetti v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek straty alebo škodu spôsobenú tým, že sa užívateľ spoľahol na akýkoľvek Obsah služieb.

(B) V mnohých prípadoch zahŕňa Obsah služieb obsah poskytovaný treťou stranou, alebo predstavuje názory a úsudky tretej strany. Spoločnosť Perfetti sa s takým názorom alebo úsudkom nemusí stotožňovať a nezaručuje a nezodpovedá za presnosť, včasnosť, úplnosť alebo spoľahlivosť názoru, rady alebo prehlásenia ohľadne Služieb vykonané inou osobou než autorizovaným zamestnancom alebo hovorcom pri výkone ich pracovných povinností.

(C) Informácie týkajúce sa zdravia, ktoré môžu byť vložené, neslúžia ako náhrada profesionálnej lekárskej rady. Perfetti nesúhlasí ani neručí za platnosť takého prehlásenia týkajúceho sa zdravia, ktoré sa nachádza na stránkach týchto Služieb alebo stránkach tretích strán, na ktorých sú v Službách urobené odkazy. Tieto informácie je treba považovať za všeobecné a užitočné iba pre niektoré osoby, podľa ich osobných zdravotných potrieb. Pred zmenou alebo použitím novej diéty alebo cvičebného programu je užívateľ vždy povinný prekonzultovať tieto záležitosti s lekárom. Lekársku radu od profesionálneho zdravotného pracovníka nikdy nepodceňujte ani neodkladajte jej vyhľadanie kvôli informácii, ktorú ste čítali na Službách.

(D) V prípade sporu medzi osobami majúcimi prístup k Službám, alebo osobami majúcimi prístup k Službám a treťou stranou užívateľ rozumie a súhlasí s tým, že spoločnosť Perfetti nie je v žiadnom prípade účastníkom sporu. V prípade takého sporu, vynechá užívateľ, resp. akýkoľvek svoj nárok, požiadavku, por. nárok na náhradu škody akejkoľvek povahy, ktoré vznikajú, vzťahujú sa, alebo sú spojené s takým sporom, nebude uplatňovať voči Perfetti, členom ich orgánov, konateľa, zamestnancom, materskej spoločnosti, partnerom, nástupcom, zástupcom, pridruženým spoločnostiam a ich súvisiacich spoločností.

(E) Služby môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích osôb. Spoločnosť Perfetti neprevádzkuje, žiadnym spôsobom nekontroluje, ani nemusí podporovať obsah internetových stránok tretích strán. Užívateľ preberá výhradnú zodpovednosť za svoje používanie odkazov tretích strán. Spoločnosť Perfetti nie je zodpovedná za obsah vložený na stránkach tretích strán, nezodpovedá ani za akúkoľvek stratu alebo škodu vzniknutú následkom konania s treťou stranou alebo používaním jej internetovej stránky.

7. ODŠKODNENIE

Užívateľ súhlasí s tým, že odškodní a ochráni spoločnosť Perfetti, jej členy orgánov, konateľa, zamestnancov, materské spoločnosti, partnerov, nástupcov, zástupcov, distribučných partnerov, pridružené spoločnosti, pobočky a s nimi spojené spoločnosti pred všetkými nárokmi, záväzkami, stratami, škodami, povinnosťami, nákladmi a výdavkami (vrátane primeraných nákladov a poplatkov za právnych zástupcov) vzniknuté, vzťahujúce sa alebo v spojení s: (i) prístupom užívateľa k Službám a ich používaniu; (ii) Užívateľským obsahom, ktorý užívateľ poskytol na základe svojho členstva; (iii) skutočným alebo domnelým porušením týchto Podmienok používania; (iv) skutočným alebo domnelým porušením akéhokoľvek prehlásenia, záruky alebo záväzku, ktoré užívateľ poskytol spoločnosti Perfetti; alebo (v) svojím konaním či opomenutím. Užívateľ súhlasí, že bude spolupracovať so spoločnosťou Perfetti pri obhajobe voči akémukoľvek nároku, ktorý je predmetom záväzkov užívateľa na základe tejto dohody.

8. VZDANIE SA NÁROKU

(A) UŽÍVATEĽ VÝSLOVNE SÚHLASÍ, ŽE POUŽÍVANIE SLUŽIEB JE NA JEHO VÝHRADNÉ RIZIKO. SLUŽBY A OBSAH SLUŽIEB SÚ POSKYTOVANÉ TAK, AKO „STOJÍ A LEŽÍ“ A TAK AKO SÚ K DISPOZÍCII, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÉ. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO A V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SO SPOLOČNOSŤOU PERFETTI A ČLENOVIA ICH ORGÁNOV, KONATELIA, ZAMESTNANCI, MATERSKEJ SPOLOČNOSTI, PARTNERI, NÁSTUPCOVIA, ZÁSTUPCOVIA, DISTRIBUČNÍ PARTNERI, SPRIAZNENÉ SUBJEKTY, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI A ICH SPRIAZNENÉ SPOLOČNOSTI, SA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, VRÁTANE: (1) ZÁRUK, ŽE SLUŽBY BUDÚ SPĹŇAŤ POŽIADAVKY UŽÍVATEĽA; (2) ZÁRUK OHĽADNE DOSTUPNOSTI, PRESNOSTI, BEZPEČNOSTI, UŽITOČNOSTI, VČASNOSTI ALEBO INFORMAČNÉHO OBSAHU SLUŽIEB ALEBO OBSAHU SLUŽIEB; (3) ZÁRUK VLASTNÍCKEHO NÁROKU, NEPORUŠENIA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI KU KONKRÉTNEMU ÚČELU; (4) ZÁRUK NA SLUŽBY ALEBO TOVAR PREVZATÝ PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH SLUŽIEB ALEBO NIMI PROPAGOVANÝCH, ALEBO TAKÝCH, KU KTORÝM JE ZÍSKANÝ PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB; (5) ZÁRUK PRESNOSTI ALEBO SPOĽAHLIVOSTI VÝSLEDKOV, KTORÉ MÔŽU BYŤ ZÍSKANÉ POUŽÍVANÍM SLUŽIEB; (6) ZÁRUK, ŽE POUŽÍVANIE SLUŽIEB UŽÍVATEĽA BUDE BEZPEČNÉ ALEBO NEPRETRŽITÉ; A (7) ZÁRUK OPRAVY CHÝB V SOFTWARE.

9. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(A) SPOLOČNOSŤ PERFETTI, ANI ČLENOVIA JEJ ORGÁNOV, KONATELIA, ZAMESTNANCI, MATERSKÉ SPOLOČNOSTI, PARTNERI, NÁSTUPCOVIA, ZÁSTUPCOVIA, DISTRIBUČNÍ PARTNERI, SPRIAZNENÉ SUBJEKTY, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, ALEBO ICH SPRIAZNENÉ SPOLOČNOSTI, NEPREBERAJÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNOSŤ ZA NEPRIAME, NÁHODNÉ, NEOČAKÁVANÉ, NEŠTANDARDNÉ, ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ PERFETTI BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKEJTO ŠKODY), VZNIKNUTÉ, TÝKAJÚCE SA ALEBO AKOKOĽVEK SPOJENÉ SO SLUŽBAMI ALEBO TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA. VÝHRADNOU NÁPRAVOU V PRÍPADE NESPOKOJNOSTI SO SLUŽBAMI VRÁTANE OBSAHU SLUŽIEB JE ZASTAVENIE POUŽÍVANIA SLUŽIEB. TOTO OBMEDZENIE SA VZŤAHUJE AJ NA ŠKODY VZNIKNUTÉ ZO SLUŽIEB ALEBO PRODUKTOV PRIJATÝCH PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB ALEBO PROPAGOVANÝCH REKLAMOU V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK SLUŽBAMI ALEBO ODKAZMI NA SLUŽBY, AKO AJ Z TITULU AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ ALEBO RÁD ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM ALEBO PROPAGOVANÝCH REKLAMOU V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK SLUŽBAMI ALEBO ODKAZMI NA SLUŽBY. TOTO OBMEDZENIE SA VZŤAHUJE AJ NA ŠKODY VZNIKNUTÉ Z TITULU AKÉHOKOĽVEK OBSAHU UMIESTNENÉHO TREŤOU STRANOU ALEBO KONANÍM TRETEJ STRANY NA SLUŽBÁCH. UŽÍVATEĽ, POPR. INÁ ĎALŠIA OSOBA SA TÝMTO VÝSLOVNE VZDÁVA SVOJHO NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY (ČI AKÉHOKOĽVEK ĎALŠIEHO NÁROKU) Z VYŠŠIE UVEDENÝCH DÔVODOV, POKIAĽ TAKÉTO VZDANIE SA PRÁVA NEODPORUJE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM PRÁVNYM PREDPISOM.

(B) BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK OPAČNÉ INFORMÁCIE TU OBSIAHNUTÉ, VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI PERFETTI A ČLENOV ICH ORGÁNOV, KONATEĽOV, ZAMESTNANCOV, MATERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ, PARTNEROV, NÁSTUPCOV, ZÁSTUPCOV, DISTRIBUČNÝCH PARTNEROV, SPRIAZNENÝCH SUBJEKTOV, DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, A ICH SPRIAZNENÝCH SPOLOČNOSTÍ V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE BUĎ CELKOVÚ PLATBU UHRADENÚ SPOLOČNOSŤOU PERFETTI UŽÍVATEĽOM POČAS PREDCHÁDZAJÚCICH DVANÁSTICH (12) MESIACOV ALEBO ČIASTKU 100,- €, PODĽA TOHO, KTORÁ BUDE VYŠŠIA. ĎALEJ UŽÍVATEĽ SÚHLASÍ A STRANY TÝMTO ZJEDNÁVAJÚ, ŽE AKÝKOĽVEK DÔVOD ŽALOBY (NÁROK) VYPLÝVAJÚCI ZO SLUŽIEB, TÝKAJÚCI SA SLUŽIEB, ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SPOJENÝM SO SLUŽBAMI ALEBO TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, MUSÍ BYŤ UPLATNENÝ U PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU DO JEDNÉHO (1) ROKA OD OKAMIHU VZNIKU DÔVODU ŽALOBY (NÁROKU); V OPAČNOM PRÍPADE BUDE DÔVOD ŽALOBY (NÁROK) NATRVALO PREMLČANÝ.

(C) V niektorých jurisdikciách nie je obmedzenie zodpovednosti povolené. V takých jurisdikciách sa niektoré z vyššie uvedených obmedzení nemusia na užívateľa vzťahovať. Tieto obmedzenia sa vzťahujú na užívateľa a ďalšie osoby v takom rozsahu, ktorý je v súlade s právnymi všeobecne záväznými predpismi príslušnej jurisdikcie.

10. UKONČENIE ČLENSTVA

(A) Spoločnosť Perfetti si vyhradzuje právo podľa svojho výhradného uváženia a kedykoľvek ukončiť alebo zastaviť členstvo užívateľa a/alebo zablokovať jeho prístup k Službám z akéhokoľvek dôvodu nedodržanie formy a obsahu týchto Podmienok používania užívateľom. Užívateľ súhlasí, že spoločnosť Perfetti nenesie zodpovednosť voči užívateľovi ani žiadnej tretej strane za akékoľvek ukončenie alebo zastavenie členstva užívateľa alebo za zablokovanie prístupu užívateľa k Službám.

(B) Zastavenie alebo ukončenie neovplyvní povinnosti užívateľa voči spoločnosti Perfetti na základe týchto Podmienok používania. Ustanovenie týchto Podmienok používania, ktoré by svoju podstatou mali pretrvať zastavenie alebo ukončenie členstva užívateľa alebo týchto Podmienok používania, pretrvajú najmä práva a licencie udelené užívateľom na základe týchto Podmienok, odškodnenie, oslobodenie, vzdanie sa nároku, obmedzenie zodpovednosti, ustanovenia súvisiace s voľbou práva, riešenie sporov, zákazu skupinovej žaloby, zákazu procesu rozhodovaného porotou a všetky ustanovenia bodu „RÔZNE“.

11. ZÁSADY AUTORSKÝCH PRÁV

(A) Spoločnosť Perfetti rešpektuje práva vyplývajúce z duševného vlastníctva ostatných osôb a očakáva, že užívatelia urobia to isté. Spoločnosť Perfetti môže za určitých okolností podľa svojho výhradného uváženia ukončiť a/alebo deaktivovať členstvo užívateľov, u ktorých podľa výhradného uváženia Perfetti existuje podozrenie z porušovania autorských práv (alebo iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva) ostatných osôb. Navyše za určitých okolností a podľa svojho výhradného uváženia je spoločnosť Perfetti oprávnená odobrať alebo znemožniť prístup k materiálom na svojich webových stránkach alebo hosťujúcich na svojich systémoch, ktoré môžu porušovať alebo byť predmetom porušovania.

(B) Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov poskytujúcich ochranu právam vyplývajúcim z duševného vlastníctva, bude spoločnosť Perfetti bezodkladne reagovať na nároky porušením týchto práv, oznámených zástupcovi menovaného pre príjem oznámenia nárokov na základe porušenia týchto práv („menovaný zástupca”). Naším menovaným zástupcom je:
Jana Nová (brand manager Mentos)
Perfetti van Melle Slovakia s.r.o.
Gorkého 3
Bratislava, 811 01
info@cz.pvmgrp.com


(C) Ak je užívateľ vlastníkom autorských práv alebo iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva (alebo oprávnený konať menom vlastníka týchto práv) a domnieva sa, že došlo k porušeniu týchto jeho práv na dané dielo, spoločnosť Perfetti žiada o nahlásenie porušenia tohto práva podaním písomného vyrozumenia nárokovaného porušenia menovanému zástupcovi, ktoré bude obsahovať nasledujúce:

(i) Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať menom vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

(ii) Identifikácia diela autorského práva, alebo iného práva, na ktoré je uplatňovaný nárok, ktoré bolo porušené, alebo, pokiaľ sa jediné oznámenie vzťahuje na viac diel autorských práv na jednom on-line mieste, zoznamom týchto diel alebo iných práv, na tomto mieste.

(iii) Identifikácia materiálu, u ktorého je nárokované porušenie, alebo je predmetom porušenia činnosti, a ktorý je potrebné odňať alebo prístup, ku ktorému musí byť znemožnený a informácie rozumne postačujúce k tomu, aby nám umožnila lokalizovať tento materiál.

(iv) Dostatočné informácie, ktoré umožnia spoločnosti Perfetti kontaktovať užívateľa, ako napr. adresa, telefónne číslo a elektronická adresa, pokiaľ existuje, na ktorej je možné užívateľa kontaktovať.

(v) Prehlásenie, že užívateľ v dobrej viere verí, že používanie materiálov spôsobom, na ktorý je podaná sťažnosť, nie je oprávnený vlastníkom autorských práv alebo iných práv, jeho zástupcom, alebo zákonmi.

(vi) Prehlásenie, že sú informácie v oznámení presné, a pod hrozbou peňažného trestu krivé výpovede, že je užívateľ oprávnený konať menom vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené. Perfetti vyšetrí vyrozumenie o porušenie autorských práv a vykoná vhodné kroky v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Otázky nedodržiavajúce tento postup nemusia byť zodpovedané.

12. VOĽBA PRÁVA; JURISDIKCIA A MIESTO KONANIA

Užívanie Služieb a tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s užívaním Služieb alebo v súvislosti s týmito Podmienkami rozhodne miestne príslušný súd v Slovenskej republike v súladu so slovenským právnym poriadkom. V prípade predloženia sporu vzniknutého v súvislosti s užívaním Služieb alebo v súvislosti s týmito Podmienkami inému súdu než súdu Slovenskej republiky, bude tento spor predaný niektorému súdu Slovenskej republiky a jemu rozhodnúť.

13. RIEŠENIE SPOROV

(A) Obe strany súhlasia s tým, že sa najskôr budú vzájomne kontaktovať o akomkoľvek riešení sporu a poskytnú písomný popis problému, všetky príslušné dokumenty/informácie a navrhované riešenie. Užívateľ súhlasí s tým, že kontaktuje spoločnosť Perfetti o súdnych sporoch a pošle informáciu na nasledujúci kontakt: info@cz.pvmgrp.com. Spoločnosť Perfetti bude kontaktovať užívateľa na základe ním poskytnutých kontaktných údajov alebo údajov získaných iným spôsobom.

(B) Ak nebudú strany schopné vyriešiť spor vznesený na základe predchádzajúceho ustanovenia do 30 dní, bude postupované podľa čl. 12 týchto Podmienok vyššie.

14. ZÁKAZ SKUPINOVEJ ŽALOBY

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA OBE STRANY VZDÁVAJÚ PRÁVA RIEŠIŤ SPORY AKO SKUPINOVÉ; TO ZNAMENÁ PRIPOJENIE SA S NÁROKOM K NÁROKU AKEJKOĽVEK INEJ OSOBY ALEBO SUBJEKTU, ALEBO VYMÁHANIE NÁROKU V PRÁVOMOCI ZÁSTUPCU MENOM KOHOKOĽVEK INÉHO V AKOMKOĽVEK SÚDNOM SPORE, ARBITRÁŽI ALEBO INOM KONANÍ.

15. ZÁKAZ RIADENIA ROZHODOVANÉHO POROTOU


V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA OBE STRANY VZDÁVAJÚ PRÁVA NA SÚDNE KONANIE ROZHODOVANÉ POROTOU V AKOMKOĽVEK SÚDNOM SPORE, ARBITRÁŽI ALEBO INOM KONANÍ.

16. ZMENA PODMIENOK; ĎALŠIE PODMIENKY

(A) Spoločnosť Perfetti si vyhradzuje právo podľa svojho výhradného uváženia a kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, upraviť alebo ukončiť akýkoľvek aspekt alebo prvok Služieb alebo upraviť tieto Podmienky používania. Ďalej si vyhradzuje právo poskytnúť užívateľovi prevádzkový poriadok alebo ďalšie podmienky, ktoré môžu riadiť jeho používanie Služieb všeobecne, jedinečné časti Služieb, alebo oboje („Ďalšie podmienky“). Ďalšie podmienky, ktoré môže Perfetti užívateľovi poskytnúť, budú začlenené odkazom na ne v týchto Podmienkach používania. V prípade, že Ďalšie podmienky budú v rozpore s týmito Podmienkami používania, majú nadradenú platnosť Ďalšie podmienky.

(B) Úpravy týchto Podmienok používania alebo Ďalších podmienok budú platné okamžite po ich oznámení, umiestnením na webovej stránke, vyrozumením zaslanom elektronickou poštou alebo prostredníctvom aplikácií Perfetti. Užívateľ zodpovedá za občasné preskúmanie Podmienok používania a Služieb z dôvodu zmien alebo pridanie Ďalších podmienok. Prístup užívateľa a používania Služieb po akejkoľvek úprave týchto Podmienok používania alebo ustanovenie Ďalších podmienok bude znamenať súhlas užívateľa a ich akceptovanie. V prípade námietok voči následnej revízii Podmienok používania alebo voči akýmkoľvek Ďalším podmienkam, je užívateľ povinný bezodkladne prestať používať Služby, popr., ukončiť svoje členstvo.

17. RÔZNE

(A) Žiadne neuplatnenie práva alebo opravného prostriedku ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade porušenia alebo neplnenia na základe tejto zmluvy nebude považované za zrieknutie sa takéhoto práva alebo opravného prostriedku v prípade akéhokoľvek predchádzajúceho alebo následného porušenia alebo neplnenia. Nadpisy bodov používané v tejto zmluve sú používané iba pre prehľadnosť textu a nebude im prikladaná žiadna právna záväznosť.

(B) Okrem prípadov, kde je konkrétne stanovené inak (napr. bod „RIEŠENIE SPOROV“), ak je (popr. ak sa stane) niektorá časť týchto Podmienok neplatná, nevymáhateľná či v rozpore so všeobecne záväzným predpisom z akéhokoľvek dôvodu, obe strany súhlasia, že iba táto časť Podmienok používania nebude aplikovaná a zvyšné Podmienky používania nebudú takouto neplatnosťou, nevymáhateľnosťou či nezákonnosťou dotknuté.

(C) Tieto Podmienky používania (vrátane Zásad súkromia a Ďalších podmienok začlenených odkazom na ne) predstavujú celú zmluvu zmluvných strán s ohľadom na predmet tu uvedený, a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody medzi zmluvnými stranami čo sa tohto predmetu týka.

(D) Užívateľ nie je oprávnený postupovať tieto Podmienky používania alebo postupovať akékoľvek práva alebo delegovať akékoľvek povinnosti, celé alebo čiastočne bez predchádzajúceho písomného súhlasu Perfetti. Akékoľvek postúpenie alebo delegovanie zo strany užívateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu bude nulitné a neplatné a nenadobudne právnu moc ani účinnosť. Perfetti je oprávnené postúpiť tieto Podmienky používania alebo akékoľvek práva na základe tejto zmluvy bez súhlasu užívateľa a bez vyrozumenia užívateľa.

Zdieľaj s priateľmi