Hraj o štvorkolky Minirocket Warrior!

Kúpte produkty za 39 € (bez DPH, na jednej faktúre) od spoločnosti Perfetti Van Melle, z toho minimálne 2 boxy Mentos cukríkov.

Vyplňte súťažný letáčik a doručte ho najneskôr do 26. 6. 2019 prostredníctvom svojho obchodného zástupcu, osobne (hodením do boxu pre letáčiky tejto súťaže) alebo poštou, teda na adresu spoločnosti LABAŠ s. r. o. prevádzkujúcej súťažnú predajňu. 

Žrebovanie prebehne 27. 6. 2019.

Výhercovia budú telefonicky kontaktovaní na čísle, ktoré uviedli v súťažnom letáčiku pre dohodnutie detailov prevzatia a odovzdania výhry. 

Výhry:

2×  Štvorkolka MiniRocket Warrior 125 MEGA Black Edition

Súťaž prebieha v termíne od 10. 5. do 20. 6. 2019 vo veľkoobchodnej predajni potravín Labaš.

Úplné pravidlá súťaže nájdeš tu.

Zdieľaj s priateľmi